Fucoidan làm giảm độc tính của hóa trị liệu cho người bệnh ung thư đại trực tràng

5 - 1 đánh giá

Hóa trị kết hợp oxaliplatin cộng với 5-fluorouracil/leucovorin (FOLFOX) hoặc irinotecan cộng với 5-fluorouracil/leucovorin (FOLFIRI) đã trở thành phác đồ tiêu chuẩn cho bệnh ung thư đại trực tràng tiến triển hoặc tái phát.

Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng việc sử dụng FOLFOX hoặc FOLFIRI lâu dài dẫn đến khả năng sống sót tốt hơn cho những bệnh nhân này. Do đó, việc kiểm soát độc tính của những loại thuốc này có thể rất quan trọng để kéo dài thời gian sống sót.

Fucoidan là một trong những polysaccharide sulfat hóa chính của tảo biển nâu và thể hiện một loạt các hoạt động sinh học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích tác dụng của Fucoidan trong việc ngăn chặn độc tính của các loại thuốc chống ung thư.

Tổng số 20 bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng tái phát hoặc tiến triển không thể điều trị được đã lên lịch điều trị bằng FOLFOX hoặc FOLFIRI được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm điều trị bằng fucoidan (n = 10) và nhóm đối chứng không điều trị bằng fucoidan (n = 10).

hóa trị liệu

Ghi chú:

1. Đường cong sinh tồn của bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến triển hoặc tái phát.

2. Đường đặc, đường cong sống sót của 10 bệnh nhân được điều trị bằng Fucoidan.

3. Đường chấm, đường cong sống sót của 10 bệnh nhân không được điều trị bằng Fucoidan.

Sự khác biệt không có ý nghĩa (P = 0,314).

Kết quả cho thấy Fucoidan điều chỉnh sự xuất hiện của mệt mỏi trong quá trình hóa trị. Hóa trị với Fucoidan được tiếp tục trong một thời gian dài hơn so với hóa trị không dùng Fucoidan.

Ngoài ra, thời gian sống sót của bệnh nhân điều trị bằng Fucoidan lâu hơn so với bệnh nhân không dùng Fucoidan, mặc dù sự khác biệt không đáng kể. Do đó, Fucoidan có thể cho phép sử dụng liên tục các loại thuốc hóa trị liệu cho những bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng tiến triển hoặc tái phát không thể chữa khỏi, và do đó, tiên lượng của những bệnh nhân này được kéo dài.

Thời gian sống sót của những bệnh nhân điều trị bằng Fucoidan lâu hơn so với những bệnh nhân không dùng Fucoidan, mặc dù sự khác biệt là không đáng kể. Do đó, Fucoidan có thể cho phép sử dụng liên tục các loại thuốc hóa trị liệu cho những bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng tiến triển hoặc tái phát không thể điều trị được, và do đó, tiên lượng của những bệnh nhân này bị kéo dài.

Thời gian sống sót của những bệnh nhân điều trị bằng Fucoidan lâu hơn so với những bệnh nhân không dùng Fucoidan, mặc dù sự khác biệt là không đáng kể. Do đó, Fucoidan có thể cho phép sử dụng liên tục các loại thuốc hóa trị liệu cho những bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng tiến triển hoặc tái phát không thể chữa khỏi, và do đó, tiên lượng của những bệnh nhân này được kéo dài.

*Nguồn: Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ.

  • Tag:
scrolltop