Fucoidan và ý nghĩa trong việc di căn và kháng thuốc

5 - 1 đánh giá

Fucoidan là các polysaccharide được sunfat hóa có thể thu được từ rong biển nâu và động vật không xương sống ở biển. Chúng có đặc tính chống ung thư, thông qua việc nhắm mục tiêu vào một số con đường tín hiệu và cơ chế phân tử bên trong các tế bào ác tính.

Bài đánh giá này mô tả sự đa dạng về cấu trúc hóa học của fucosan và sự tương đồng của chúng với các phân tử khác như glycosaminoglycan, cho phép chúng tham gia vào các quá trình sinh học đa dạng.

Hơn nữa, tổng quan này tóm tắt ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển của di căn và kháng thuốc, những trở ngại chính để chữa khỏi ung thư. Cuối cùng, bài viết này thảo luận về cách thức các Fucoidan đã được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá sức mạnh tổng hợp tiềm năng của chúng với các liệu pháp chống ung thư khác.

ung thư di căn

So sánh giữa cấu trúc fucoidan và glycosaminoglycan. ( A ) Cấu trúc của fucoidan từ tảo nâu Fucus vesiculosus và ( B ) cấu trúc của chondroitin sulphat. Điều quan trọng là nhận xét sự giống nhau trong khung đường và sự hiện diện của nhóm sulphat (màu đỏ) trong cả hai cấu trúc. “R” đại diện cho một tiểu đơn vị fucose không có sulphat.

ung thư di căn

Tóm tắt các con đường tín hiệu chính liên quan đến chức năng của fucoidan trong quá trình di căn và kháng thuốc.

*Nguồn: Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ.

  • Tag:
scrolltop